വലിയതിരുനാള്‍ – 2022 – ലദീഞ്ഞ്, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥന, വി. കുര്‍ബാന – തത്സമയ സംപ്രേഷണം

 കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ല ‘C’ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയുള്ള 🎯 *തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന സമയപ്രകാരം ഓൺലൈൻ ആയി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.* 🎯
*2022 ജനുവരി 28 വെള്ളി*രാവിലെ 7:30 ലദീഞ്ഞ്, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, വി.കുർബാന, വൈകുന്നേരം 5.00  ലദീഞ്ഞ്, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന,വി. കുർബാന, 6.30  വി. കുർബാന

*ജനുവരി 29 ശനി*രാവിലെ 5:45 സപ്രാ, വി.കുർബാന, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, വൈകുന്നേരം 6.30 ലദീഞ്ഞ്, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, വി. കുർബാന
*ജനുവരി 30 ഞായർ*രാവിലെ 7:45 വി.കുർബാന , മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, വൈകുന്നേരം 4:15 വി. കുർബാന , മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന , 6.15  വി. കുർബാന
*ജനുവരി 31 തിങ്കൾ*രാവിലെ 7:30 വി.കുർബാന, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, വൈകുന്നേരം 5.00 വി. കുർബാന, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, 6:30 വി. കുർബാന
*ഫെബ്രുവരി 1 ചൊവ്വ* എട്ടാമിടം – രാവിലെ 7:30 വി.കുർബാന, വൈകുന്നേരം 5.30 വി. കുർബാന, ലദീഞ്ഞ്*www.athirampuzhachurch.org* എന്ന വെബ് സൈറ്റിലുംwww.youtube.com/AthirampuzhaChurch1 എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലും www.facebook.com/AthirampuzhaChurchOfficial എന്ന ഫേസ് ബുക്ക് പേജിലും ലൈവ് സംപ്രേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്