Vicar

No.Name
1.Rev. Fr Sebastian Ettolil MCBS (2019 - 0) »
2.Rev. Fr. Sony Pallichirayil (2018 - 0) »
3.Rev. Fr. Prince Manjooran V.C (2018 - 0) »
4.Rev. Fr. Cyriac Kottayil (2014 - 0) »